พิธีเปิดศูนย์การศึกษา ABAC City Campus

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0111200728
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
87 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิดศูนย์การศึกษา ABAC City Campus เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ณ ชั้น 14 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด พลาซ่า โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการกิตติคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources