บรรยายพิเศษเรื่อง Making Tourism Energy Efficient-More Than Just Turning Off the Lights?

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2609200512
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Making Tourism Energy Efficient-More Than Just Turning Off the Lights? เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Susanne Backen, Tourism Scientist, Landcare Research, New Zealand
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources