อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Petra Christian ประทศอินโดนีเซีย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1108200112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
75 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Prof. Rolly Intan อธิการบดีมหาวิทยาลัย Petra Christian และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมมหาวิทยาอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources