แถลงข่าวโครงการปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0112200612
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวโครงการปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร อาจารย์ และสื่อมวลชนร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources