สัมมนา SMEs Networking Day ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2212200612
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
257 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนา SMEs Networking Day ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources