อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2709201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยมี ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความรู้ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้อง SG 109 อาคาร St.Gabriel's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources