พิธีประสาทวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2404200412
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
46 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีประสาทวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตร Mini MBA เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources