พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1310200612
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
64 ภาพ
Other title(s)
Innovation, Creativity and Enterprise (ICE) Center, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ นายวิสสุต เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สสว. และ ดร. กิตติ โพธิกิตติ ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจฯ ICE อาจารย์และผู้ประกอบการ SME ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources