สัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2302201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
129 ภาพ
Other title(s)
GSB Freshmen Seminar 3/2012 : MBA (Day & Eve), MBA (TRM), MBA (Prof.Day & Eve), MBA (Fast Track), MBA (Double Degree), Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชา MBA (Day & Eve), MBA (TRM), MBA (Prof.Day & Eve), MBA (Fast Track), MBA (Double Degree) ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources