บรรยายพิเศษเรื่อง Technology Trend VS User Benefit

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2206201112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Technology Trend VS User Benefit เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชัย เงาวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ บริษัทเวเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources