พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ และหลักสุตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0809200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
78 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ London South Bank University, UK จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ และหลักสุตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ณ ห้องโบสถ์นักบุญหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources