บรรยายพิเศษเรื่อง Media Literacy and its Implication

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2706201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Media Literacy and its Implication เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Seminar อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐพล กรรณสูต หัวหน้าส่วนโครงการทั่วไป มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources