ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่นที่ 9

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0205200512
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Master of Management in Organization Development & Management (OD&M), Batch 9 Orientation, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการองค์กร รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการองค์กร รุ่น 9 ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources