แถลงข่าวเปิดศูนย์ ABAC Admissions and Study Abroad Center

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1806201212
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
164 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์ ABAC Admissions and Study Abroad Center เพื่อเป็นศูนย์ให้ข้อมูลการศึกษาและศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยมึเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะภราดา คณาจารย์ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources