ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0809200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
MBA Day Class 43, MBA Evening Class 49, Professional MBA (Batch 2), MBA Fast Track (Batch 2) MBA TRM Students Class 21, MIT (CIS,CEM,IEC)&MIB Orientation, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2007 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources