การแสดงดนตรีของนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1912201210
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
236 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงดนตรีของนักศึกษาคณะดนตรี เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกทางการดนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานน้ำพุ อาคาร AU Mall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources