ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0602201310
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
151 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Graduation Orientation for Class VII, School of Music, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 7 (Graduation Orientation for Class VII) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Martin Hall ชั้น 24 อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2512 พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. วินธัย โกกระกูล คณบดีคณะดนตรี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources