การแสดงดนตรี 2010 Goodwill Christmas Carols

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1912201010
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
196 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงดนตรี 2010 Goodwill Christmas Carols โดย คณะ RAMIZ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก และวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณโบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมชมการแสดง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources