การแสดงคอนเสิร์ต Spirita Talk "N Plays Project"

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0509201310
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
81 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงคอนเสิร์ต Spirita Talk "N Plays Project" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ให้เกียรติร่วมชมการแสดง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources