งาน SEE (Stage Play, Event, Exhibition) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2103201306
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
388 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน SEE(Stage Play, Event, Exhibition) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "See... What you see" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Performance Communication workshop สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง คณะอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources