Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
dc.date.accessioned2015-07-03T05:25:24Z
dc.date.available2015-07-03T05:25:24Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/9382
dc.descriptionภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีมอบโปสเตอร์สื่อการสอนการสะกดนิ้วไทย-อเมริกันและเงินบริจาคเพื่อเข้ากองทุนผลิตการสอนของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมาจากโครงการวิจัยสร้างสรรค์และต่อยอดการนำมาใช้จริงโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมสบทบทุนบริจาคในโครงการจัดพิมพ์โปสเตอร์สื่อการสอน การสะกดนิ้วภาษาไทยและอเมริกันด้วยชุดอักษรภาษามือรูปแบบใหม่ สำหรับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 29 โรงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดทำขึ้น โดยมีอาจารย์ณัฐนันท์ แนวมาลี อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
dc.format.extent3 ภาพ
dc.format.mimetypeimage/jpeg
dc.subject.otherพิธีมอบโปสเตอร์สื่อการสอน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.otherโรงเรียนเศรษฐเสถียร -- กิจกรรม
dc.subject.otherบัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.otherณัฐนันท์ แนวมาลี -- กิจกรรม
dc.titleพิธีมอบโปสเตอร์สื่อการสอนการสะกดนิ้วไทย-อเมริกันและเงินบริจาคเพื่อเข้ากองทุนผลิตการสอนของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
dc.typeStill Image
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0022-0235
au.identifier.other0511201206


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [102]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record