แถลงข่าว Time for Sharing & Time for giving

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1103201006
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแถลงข่าว Time for Sharing & Time for giving เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources