นิทรรศการ 6 Wonders of Creation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1007200706
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
261 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการ 6 Wonders of Creation เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ณ TK Park, Central World Plaza โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources