นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลจากการประกวด EGCO Green Gump Gadget เข้าพบอธิการบดี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0107200906
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากการประกวด EGCO Green Gump Gadget ของประดิษฐ์คิดไม่ถึง เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดโดย บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าพบภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources