งาน The 9th Greet Festival คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0602201306
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
132 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน The 9th Greet Festival ซึ่งเป็นงานประจำปีของคณะนิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าตึกคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources