สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2554

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2505201106
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
125 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง " AU in the next decade (2009-2019) : from commitment to sustainability & from understanding to action " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ " AU in the coming decade (2009-2019) ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาปรัชาและศาสนา และ Chairman of QA Executive Committee บรรยายพิเศษในหัวข้อ " New structure in QA และการทำ Workshop เรื่อง From commitment to sustainability & from understanding to action คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources