อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทึ่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bridgeston Always with you - MV Contest

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0911201206
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐชวิศร์ สันติวัฒนกุล นางสาวเพริศพิชญ์ พรรณพิพัฒน์ และนางสาวสุทธิลีน ศรีเกษตรสรากุล นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bridgeston Always with you - MV Contest ซึ่งจัดการแข่งขันโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์กร พูนศิริวงศ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ และคณาจารย์สาขาวิชาดังกล่าว ร่วมถ่ายภาพ ณ ห้อง CA7 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources