กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Celebration of H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2019-08-08)
 • Thumbnail

  AU Songkran Celebration 2019 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2019-04-09)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2561 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย; มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (2561-04-11)
 • Thumbnail

  AU Songkran Celebration 2018 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2018-04-11)
 • Thumbnail

  งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2560 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย; มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (2560-04-12)
 • Thumbnail

  AU Songkran Celebration 2017 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2017-04-12)
 • Thumbnail

  HM Queen Sirikit’s Birthday Anniversary 2015 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture (2015-07-28)
 • Thumbnail

  HM Queen Sirikit's 83rd Birthday Anniversary 2015 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture (2015-08-11)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Training conducted on Thai manners and etiquette for interested students and faculty 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture (2015-03-19)
 • Thumbnail

  AU Promoting Thai Culture at Buddhist Lent Ceremony 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2016-07-06)
 • Thumbnail

  The Thai Heritage Preservation Day 2016 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2016-05-03)
 • Thumbnail

  Thai Manners Contest at AU 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Student Affairs (2016-03-28)
 • Thumbnail

  AU Songkran Celebration 2016 

  Assumption University. Office of Thai Art and Culture; Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2016-04-12)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งาน AU Public Speaking Day มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย (2542-02-12)
 • Thumbnail

  อบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่น 10 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย (2545-11-16)
 • Thumbnail

  AU Songkran Celebration 2015 

  Assumption University. The Office of Thai Art and Culture (2015)
 • Thumbnail
 • View more