ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทักษะแห่งอนาคต นวตกรรมการเรียนรู้ สู่สมรรถนะพยาบาลที่เป็นเลิศ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3110201309
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
281 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทักษะแห่งอนาคต นวตกรรมการเรียนรู้ สู่สมรรถนะพยาบาลที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย และสมถาบันการพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources