ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2551

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1405200909
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
106 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources