พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2549

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2406200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
118 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2549 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources