พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยชินวัตร

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0509201209
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
80 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และดร.วรเดช จันทรศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในฐานะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร และร่วมแก้ไขภาวะการขาดแคลนบุคคลากรด้านการพยาบาลของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และองค์การอนามัยโลก โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบันให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ ห้อง A71 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources