พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2547

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0107200409
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
41ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2547 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources