เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1501200609
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าพิเศษเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2549 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources