สัมมนาเรื่อง Tipping the power scale : it's time to make the invisible nurse visible

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1102201109
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
236 ภาพ
Other title(s)
Tipping the power scale, Faculty of Nursing Science, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Tipping the power scale : it's time to make the invisible nurse visible เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องนิทรรศการ และบรีเวณล็อบบี้ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources