นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2110200909
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
39 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สมพิศ ป.สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานดังกล่าว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources