แถลงข่าวมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่ 6

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1808200405
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
49 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัทแบงค็อค เอกซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด จัดงานแถลงข่าวมหกรรมเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โดยมี ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources