งาน International Food Cultures

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0609201205
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
269 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน International Food Cultures เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย อาจารย์อาวุโส ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources