แข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 5 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3008201005
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
92 ภาพ
Other title(s)
The 5th Pre-Bio Olympic, Faculty of Biotechnology, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญโดยมี ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources