งานศิษย์ไบโอ 20 รุ่น แทนคุณคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1908201205
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
170 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานศิษย์ไบโอ 20 รุ่น แทนคุณคณาจารย์ (The 20th Bio's Remembrance)เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources