งาน September Biotechnology Exhibition and Festival

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0209201005
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
169 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน September Biotechnology Exhibition and Festival 2010 : The Celebration of the 40th Anniversary of Assumption University Just for the Old Time Sake เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources