อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการทำสื่อ e-Learning ประเภทบุคคลทั่วไป

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2708201204
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
132 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี กำแพงแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และนางสาวจันทนา ตั้งทรงวุฒิ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการทำสื่อ e-Learning ประเภทบุคคลทั่วไป โดยมีนาวาเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการ รวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources