อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2209200804
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานหลักสูตรการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 โดยมี อาจารย์จารุวรรณ พวงมาลี อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources