สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1805200704
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
99 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2550 เรื่อง " Ethics before knowledge " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาพัฒนา จริยธรรม บรรยายในหัวข้อ " Moral development " อาจารย์บุญรอด เวียงพระปรก หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "Integration of morals and ethics in teaching and learning" Mr. Somsak Uttasaereepong , AVP-Group Life บรรยายในหัวข้อ " Quality work" Asst. Prof Dr.Teay Shawyun, Duputy Director, Center for Excellence บรรยายในหัวข้อ " AU QS 2000 QMIPS " และภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี บรรยายในหัวข้อ " Moving forward" คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources