Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
dc.date.accessioned2015-07-03T05:26:20Z
dc.date.available2015-07-03T05:26:20Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/9621
dc.descriptionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักศึกษา ร่วมประชุม
dc.format.extent25 ภาพ
dc.format.mimetypetext/html
dc.subject.otherประชุมผู้ปกครอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherอำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม
dc.titleประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.typeInteractive Resource
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0021-6824
au.identifier.other0602200904


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [204]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record