Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
dc.date.accessioned2015-07-03T05:26:20Z
dc.date.available2015-07-03T05:26:20Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/9627
dc.descriptionภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพแสดงความยินดีร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ หลังจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวอรอุไร กิตติวรภูมิ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิชานุช ผลดีเยี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลทึ่ 2 นายสถาพร ทำศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 3 และนายนิฎฐ์ธนา จันทิราวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน หัวข้อ "การประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอน" ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent47 ภาพ
dc.format.mimetypetext/html
dc.subject.otherนักศึกษาชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์จีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.otherนักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherบัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.otherพิชานุช ผลดีเยี่ยม -- กิจกรรม
dc.subject.otherนิฎฐ์ธนา จันทิราวัฒน์ -- กิจกรรม
dc.subject.otherสถาพร ทำศิริ -- กิจกรรม
dc.subject.otherอรอุไร กิตติวรภูมิ -- กิจกรรม
dc.subject.otherอธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี
dc.titleอธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
dc.typeInteractive Resource
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0022-0199
au.identifier.other0310201204


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [204]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record