งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2101200004
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
60 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 2000, Faculty of Arts, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2543 ณ บริเวณ King's Lawn วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2543 โดยมี ฯพณฯ ฟู่ เสา จาง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจึน เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอนุพัทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources