พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันแต่งกลอนสุภาพเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2907201304
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
135 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันแต่งกลอนสุภาพเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources