สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2557

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1408201404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
255 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง Charting the future for AU Golden Jubilee จัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอนุพัทธิ์ เพชรายุทธชัย เจษฎาจารย์แห่งบัญชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources