งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2101200904
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
125 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 2009, Faculty of Arts, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ณ บริเวณลานหลังอาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2552 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources